Сакралните "пръстени" в Странджа

По българските земи религиозността приема специфични локални форми на проява, които точно в този си вид не се срещат на други места. Едно такова архитектурно въплъщение на фолклорното християнство представлява строежът на малки параклиси в или около селищата – явление, за което учените са категорични, че е характерно преди всичко за Странджа и Родопите и в много по-малка степен – за другите части на българското етническо землище.
В Странджа тези свещени топоси са десетки. Буквално няма село... продължава