СУРВА!

Първият писмен източник, който свидетелства за обичай с маскирани хора на територията на българските земи, е житието на християнина - мъченик Дазий, роден 303 година, тракиец по произход. В него се споменава, че хората се обличали в дрехи от животински кожи и носели маски. Това житие датира от Ранното Средновековие - VI-VII век и се отнася за Силистренско. Обредите на кукерите са били сурово заклеймявани от Християнството. Наричани са “бесовски и сатанински”.
В основата на повечето обредни действия, религиозни ритуали, приказки, празници и не малко човешки представи за света, стоят митовете... продължение