Учителят Петър Дънов за нестинарството

Извадка от спомени на ученици в частен разговор с Учителя (около 1940 г):

„Въпросът (за нестинарството) е много сложен. Много са факторите, които обуславят огнените игри. Обърнете внимание - такива игри не стават навсякъде и не могат да се провеждат от всекиго. Трябва да знаете, че земята е опасана с „огнен пояс”, върху който лежат огромни планински вериги. Този пояс започва от Хималаите, преминава под Кавказ, Черно Море, Странджа планина, Стара планина, Алпите, Пиринеите, по дъното на Атлантическия океан, Андите, Кордилерите, по дъното на Великия (Тихия) океан и завършва пак в Хималаите. Радиациите на този „огнен пояс” излъчват енергии, които одаряват раждащите се с качества, които им позволяват да влизат в контакт с „високи” температури, без да „изгарят”. Това са, все пак – личности феномени. Освен понасянето на високите температури, тези същества трябва да притежават качеството да общуват със съществата от невидимия свят. Когато това общуване става с духовете на огъня, роденият може да понесе огненото дихание на горящата жар, без да бъде обгорен.

 В село Кости, всички, които могат да играят ненаказано върху огъня, са такива проводници. Едни от тях влизат в контакт с духовете на огъня след молитва и музика, а децата ... направо политат. Децата по начало са по-добри проводници на невидимите същества от възрастните. Следователно, само удвоената аура на жреца на огъня, може да запази тялото и дрехите на играещия. Както виждате, въпросът с тайната на нестинарските игри, е много сложен.

Подобен на тези игри е и случаят с библейския разказ с тримата младежи, хвърлени в огнената пещ. Правилно е схванал братът лицеизраза на играещата стара жена. Психиатрите и окултистите ще кажат, че това е транс, а аз ще го нарека добра проводимост.

Всеки проводник е по-сложна натура, както физически, така и психически. Не е лесно и просто да се даде ход на известни природни сили от по-висок разряд. Разумната Природа дълго работи върху качествата на едно същество, за да бъде то проводник на по-особени сили, на по-високи вибрации, които притежават съществата от невидимия и незрим за простото око свят.

Следователно, изолацията на високите температури и предпазването на тялото от обгаряния е възможно само при онези, които могат да бъдат в контакт със съществата и силите от по-високите светове.

Ето така трябва да се разглеждат игрите на българските нестинари, които са неподражаеми в своята проводимост. Нестинарите се раждат. Нестинарството не се придобива. Нестинарството също така е вроден талант, затова всички не могат да бъдат нестинари ...”

„Изгревът” на Бялото Братство пее и свири ...
ISBN 954-90041-4-7, т. ІV, стр. 90-91